श्रीगोंदा : कोरोना अपडेट

दि. ३ डिसेंबर २०२०
सांयकाळी ६.०० वा.
कोरोना अपडेट

♦️श्रीगोंदे तालुक्यात गेल्या २४ तासात आढळले कोरोनाचे ०७रुग्ण.
( ५ पुरुष व २ स्त्रिया )♦️

*🌹आजचे डिस्चार्ज रुग्ण-१🌹*

*१) श्रीगोंदा शहर :- ००*

*२) श्रीगोंदा ग्रामीण- ०७*
१) आढळगाव -१
२) सुरेगाव – १
३) मांडवगण-१
४) चिखलठाणवाडी-१
५) पेडगाव -१
६) हंगेवाडी -१
७) टाकळी कडे.-१
*तालुका एकूण :-०७*

*१) एकूण बाधीत रुग्ण :- २४३४*
(१५७१ पु.+ ८६३ स्त्रिया)

*२) बरे झालेले रुग्ण :-२३६०*

*३) एकूण रुग्णांशी बरे झालेल्या रुग्णांचे प्रमाण:- ९६.९६%*

*४) उपचार घेत असलेले रुग्ण:- २१*

*५)संदर्भित रुग्ण :-१७*
(सोयीने तालुक्याच्या बाहेर उपचारार्थ गेलेले)

*६) एकूण रुग्णांशी उपचार घेणाऱ्या रुग्णांचे प्रमाण:- १.५६%*

*६) मृत्यू – ३६*

*७) एकूण बाधित रुग्णांशी मृत्युचे प्रमाण:- १.५८%*

*६) आज झालेले डिस्चार्ज :- १*
===================

*♦️माध्यमिक शिक्षकांचे कोरोना अहवाल :-♦️*

श्रीगोंदे तालुक्यात एकूण ७२ माध्यमिक शाळा आहेत. त्यामध्ये इयत्ता ९ वी ते १२ वी चे अद्यापन करणारे शिक्षक ६८० आहेत.

अ) दि. १८ नोव्हेंबर २०२० रोजी १५७ शिक्षकांचे घशातील स्त्राव (RT-PCR) घेतले होते. त्यापैकी *दोन माध्यमिक शिक्षक* पॉझिटिव्ह आले असून, १५५ शिक्षकांना त्यांच्या मोबाईलवर निगेटिव्ह असल्याचे मेसेज रवाना झाले आहेत.

ब) दिनांक १९ /११/ २०२० रोजी १७५ माध्यमिक शिक्षकांचे घशातील स्त्राव (RT-PCR) तपासणीसाठी नगरला पाठवले होते. *सर्व निगेटिव्ह आले.*👌त्यांच्या मोबाईलवर निगेटिव्हचे रिपोर्ट येतील.

क) दि. २३ व २४ नोव्हेंबर २०२०चे सर्व म्हणजे ६० अहवाल निगेटिव्ह आले आहेत.

ड) दि.२१ व २२ नोव्हेंबर २०२० रोजीचे काही अहवाल प्राप्त झाले आहेत. ते निगेटिव्ह आहेत.

*इ) २५, २६,२७, २८,२९ नोव्हेंबर २०२० चे अहवाल अद्याप पेंडींग आहेत*
==================

*🔹 श्रीगोंदे तालुक्यातील ११५ पैकी कोरोना बाधित एकूण गावे:-९४*

*🔹 श्रीगोंदे तालुक्यातील कोरोना बाधित एकूण रुग्ण संख्या:-२४१७*

*🔹श्रीगोंदे तालुक्याबाहेरील*
*कोरोना बाधित एकूण रुग्ण संख्या :-१७*

*🔹 श्रीगोंदे तालुक्यातील पहिली पाच गावे व त्यांची आत्तापर्यंतची बाधित रुग्ण संख्या:-*
१) श्रीगोंदा :- ६७८
२) काष्टी :-२०२
३) कोळगाव :-१३२
४) बेलवंडी बुद्रुक:- ९६
५) पेडगाव -७०
*एकूण :-११७८*

*🔹श्रीगोंदे तालुक्यातील इतर ८९ गावांची बाधित रुग्ण संख्या :- १२३९*
*♦️एकूण सर्व रुग्ण संख्या :-२४३४*
===================

*♦️श्रीगोंदे तालुक्यातील आतापर्यंत झालेले मृत्यू-३६♦️*

आतापर्यंत श्रीगोंदे तालुक्यातील २१ गावांमध्ये २७ पुरुष आणि ९ महिलांचे असे ३६ मृत्यू झाले आहेत.

*१) श्रीगोंदा शहर -११*
अ) गवळी गल्ली- १(पु.५५)
ब) शेंडगेवाडी- १( स्त्री६२)
क) होळी गल्ली-१( पु.५५)
ड) पं. स.समोर-१(स्त्री६७)
ए) ससाणेनगर -१(पु ७५)
फ) होनराव चौक- १(स्त्री ५५)
ग) तहसील पाठीमागे १ (पु ५८)
ह) तेली गल्ली १(पु ५३)
इ) मुंजाबा चौक १(स्त्री ६५)
ज) लोखंडेवाडी १(पु ७५)
क) सिद्धार्थ नगर-१(पु ७८)

*▪️ग्रामीण भाग-२५*
२) बेलवंडी बुद्रुक -१(पु२९ )
३) तांदळी दुमाला-१ (पु५०)
४) उखलगाव -१(स्त्री४९)
५) येळपणे -१(पु-८०)
६) खरातवाडी (पिंपळगाव पिसा ) -१(पु९५)
७) काष्टी -१(पु ८०)+१ (पु६०)+१(पु ७५)+१(पु ७०)=४
८) तरडगाव -१(पु ५८)
९) मढेवडगाव -१(पु ७०)+१(पु ४५)
१०)उक्कडगाव -१(स्त्री ७०)
११)जंगलेवाडी -१(स्त्री ७०) +१(स्त्री८०)=२
१२)आनंदवाडी -१ (स्त्री७०)
१३)कोळगाव -१ (पु-५३)
१४) देवदैठण -१(पु ७५)
१५) पिंपळगाव पिसा- १(पु४५)
१६) निमगाव खलू -१(पु५७)
१७) घारगाव-१(पु ५०)
१८) बोरी-१(पु ८०)
१९) शेडगाव १ (पु ७२)
२०) घोगरगाव १ (पु ७०)
२१) टाकळी लोणार १(पु ५५)

*एकूण – २५ पुरुष व ९ स्रिया*

*प्रा.तुकाराम दरेकर*

*स्रोत* :- तालुका आरोग्य अधिकारी कार्यालय, श्रीगोंदा.
——०००——-

1 thought on “श्रीगोंदा : कोरोना अपडेट

Leave a Reply